فراخوان تاداگرنت 2017

طراحی تعاملی | دی 1396 | پاسیو گالری محسن، تهران، ایران

مفهوم اصلی‌ این چیدمان دیجیتال، تکیه بر مقوله تبدیل و تغییر شکل اطلاعات و داده‌های کامپیوتری دارد. اطلاعاتی‌ که کامپیوتر از حرکات و رفتارهای افراد بازدید کننده توسط سنسورهای گوناگون دریافت می‌کند و پس از پردازش آنها با استفاده از روش‌های متنوع کد نویسی خلاقانه، تبدیل به محتوای مورد نظر جهت جان بخشیدن و تکمیل چیدمان می‌‌شود، می‌کند. استفاده از پارامترهای علمی‌ به عنوان منبع الهام، این چیدمان را متمایز می‌کند. هم چنین در طول زمانی‌ که چیدمان پابرجاست، تغییر شکل اطلاعات دریافتی به عنوان محتوا در مدیوم‌های مختلفی‌ صورت می‌گیرد. گاهی اطلاعات تبدیل به اصوات می‌‌شوند و گاهی تصاویری را شکل می‌‌دهند و یا حتی خللی در نظم محتوای شکل گرفته ایجاد می‌‌کنند و به این ترتیب اهمیت حضور فرد در فضای چیدمان به عنوان یک کاتالیزور را بازگو می‌‌کنند. به دور از همه آن مواجه ی مخاطب با انعکاسی از رفتارها و حرکاتش در قالب تصویر و اصوات غیر قابل پیش بینی‌ و حول محور تکنولوژی تجربه‌ای منحصر به فرد به شمار می‌‌رود و شاید در بهترین صورت، این فضای ایجاد شده بتواند برای اندک زمانی‌ بستری برای خود اندیشی‌ را در اعماق لایه‌های ظاهراً بی‌ جان دنیای دیجیتال برای مخاطبش فراهم سازد.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو