تادااِکس 2017

گردآوری | آذر 1396 | تئاتر مستقل تهران ،گالری محسن، مرکز نبشی، تهران، ایران

درک ماهیت وجودی انسان عموماً با نگاهی علمی و با استناد به نظریه ی تکامل و و یا از منظری فلسفه شناخته می شود. سوالاتی که پیرامون چیستی و چگونگی وجود شکل می گیرد، متشکل از نظریات متفاوتی از این جهان بینی ها است. عصر دیجیتال واقعیت جدیدی از نحوه ی مواجهه با محیط را مطرح می کند. در روند تجربه کردن دنیای اطراف، درک ما از ارتباطات در قالب تصاویر، ویدیوها و صداهایی شکل می گیرد که از طریق مجموعه ای از صفر و یک ها در حال تولید و انتقال اند.
دوره هفتم سالانه هنر دیجیتال تهران علاوه بر گالری محسن در مرکز نبشی و سالن تئاتر مستقل تهران در آذر 1396 برگزار شد.
نالسایت مسئولیت گردآوری و برگزاری هفتمین دوره فستیوال بر اساس مضمون هستی دیجیتال را بصورت کلی با نمایش آثار 55 هنرمند بر عهده داشت
همکاری با دانشگاه هنر لینز و گردآوری 3 اجرای چند رسانه ای شامل اجرای مائوتیک، اشکان قدیم خانی و غزاله ای، مانوئل دی مارتیونو و لوکا کاتالدو از نکات مهم همکاری با فستیوال در این دوره بوده است.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو