ری:لفت

دی 1396 | فضای سرفیس، تهران، ایران

اجرای صدا و تصویر ری لفت توسط علی فی بر پایه ی طراحی صدا برای چیدمان های هنر مدیا او که از سال ۲۰۱۵ خلق کرده است استوار است. در واقعه ی (ایونت) افتتاح مجله ی واچار- مجله ای که روی مد صنعتی در ایران تمرکز کرده است- در فضای سرفیس او از دیوارهای سفید در فضا استفاده کرده است و آنها را به صفحه ای برای طرح ریزی یک تصاویرتولیدی در لحظه 4K تبدیل کرد و یک اجرای صدا و تصویرعظیم تحت حمایت مجله ی واچار خلق کرده است.رخدادهای دیگر