کال

اسفند 1396 | سام سنتر، تهران، ایران.

در واقعه ی بیستمین تولد گروه مانسون، داخل هرکدام از رستوران های آنها در سام سنتر یک اجرا یا چیدمان برگزار شد، در رستوران ایرانی دیوان - یک فضا با آمیزه ای از فرهنگ،هنر و غذای باستانی ایرانی در محیطی که ساکنین آراسته ی تمام دنیا می توانند لذت ببرند- (قال)، ضد فرش، یک چیدمان سمعی بصری تاثیرگذار و نسلی توسط علی فی که طراحی محیطی را در معماری آینده با ریشه در اصول ایرانی کاوش می کند در یک ال ای دی دوازده متر مربعی در ویترین نمایش داده شده است.در مقابله با فرش سنتی،قال یک الگوی منفرد نیست، آنقدر فناپذیر است که در یک ثانیه می میرد و ساختن آن توسط جنبش دست ها در لحظه تحت تاثیر نور بسیار ساده است. الگو ها روی ال ای دی به عنوان فرش نساجی با یک لپ تاپ در مقابل پدیدار می شوند. صفحه ی لپ تاپ به طرف دست های مخاطبین نور سفید پرتاب می کند و شروع به به وجود آوردن الگوها بر اساس حرکات آنها می کند. بیشتر از ۶۰ الگو در یک ثانیه به وجود آمده است که سه تا از آنها در سایز های ۱.۵x۲ متر ثبت و روی بوم چاپ شده اند و داخل دو اتاق در ویترین به نمایش گذاشته شده اند. دوتا از آنها از سقف اتاقی پر از تکه های کوچک آینه در فرم های هندسی توسط (هورایزن) - یک مقیاس نوری تحت تاثیر افق صحرا از طراحی های علی فی - زرنما شده آویزان هستند و یکی روی زمین به عنوان فرش داخل اتاق قرمز رستوران .رخدادهای دیگر