غزاله ای و اشکان جی اچ

اجرای صدا و تصویر | آذر 1396 | تئاتر مستقل تهران ، تهران، ایران

"انتخاب عنوان برای موسیقی/انتخاب موسیقی برای عنوان" اجرای شنیداری- دیداری مشترکی است از اجراهای زنده و بداهه ی غزاله ابراهیمی، به همراهی تصاویر،تولید در لحظه سیاه و سفید، اثر اشکان جی اچسایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو