دیجی استایل

طراحی تعاملی | بهمن 1396 | سام سنتر، تهران، ایران.

در مركز خريد سام سنتر يك چيدمان براى ديجى استایل درست شده بود- ديجى استايل يك بستر مجازى براى تجارت الكترونيكى پوشاك و لوازم آرايشى و بهداشتى است كه با اراىه سرويس هاى عالى مخاطب هايش را كه متولدين دهه هاى ١٣٦٠ تا ٨٠ هستند را مورد هدف قرار داده است. اين چيدمان فضاى مجازى اين شبكه را به صورت يك مكان همراه با تعدادى از اجناس آن كه در آن فضا در حركت بودند نشان داده ، و هنگامى كه تماشا گران به آن نزديك ميشدند خود را جزيى از اين فضا در حالت ذرات معلق در هوا مشاهده مي كردند . تمامى اين ها بر اساس آرمان ها و وب سايت تنظيم شده بود.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو