از مردم استمداد میکنم

طراحی تعاملی | مرداد 1394 | گالری محسن، تهران، ایران

ساخت چيدمانی تعاملی و ويديو نگاری ديجيتال نمايشگاه صابر ابر "از مردم استمداد ميﮑنم". با توجه به ايده کلی نمايشگاه که در مورد گمشدگان دهه ۴٠ بود، نالسايت يک چيدمان تعاملی را توليد کرد که در آن مخاطب با تعامل و زدن دکمه وضبط ويديو ١۵ ثانیه ای از خودشان محتوای بصری ويديوی پايانی نمايشگاه را شکل دادند.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو