تادااِکس 2018

آبان 1397 | گالری محسن، مرکز نبشی، آوا سنتر، تهران، ایران

در این زندگی بیش از حد دیجیتالی شده، جایی که عشق، فرهنگ و دموکراسی به روی پلتفرم های دیجیتالی مورد تبادل نظر قرار می گیرد. هنر دیجیتال با قابلیت های بین رشته ای، تعاملی و معاصر بودنش شانسی منحصر به فرد را برای ایجاد تغییر زندگی مدرن امروز پیدا کرده است، هنر دیجیتال در مقایسه با سایر مدیوم ها در زمینه ظرفیت و اندازه بی سابقه است.
آخرین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران بزرگتر از هر سال در همکاری با گالری محسن، مرکز نبشی و آواسنتر در این 3 مکان برگزار شد و نالسایت عهده دار نمایش و گردآوری 100 اثر در قالب چیدمان، ویدیوآرت/انیمیشن، اجراهای چند رسانه ای را بر اساس مضمون دوره هشتم فستیوال پیدا و پنهان بود.
همکاری با دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه هنر لینز اتریش و دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند و مجله لئوناردو ام آی تی و طراحی مکان برگزاری اجراهای چند رسانه ای و غرفه نخته در آوا سنتر از نکات برجسته این دوره در همکاری با فستیوال بود.رخدادهای دیگر