نُخته

آبان 1397 | آوا سنتر، تهران، ایران.

نخته عنوان یکی از پروژه‌ های دائمی و در حال توسعه ‌ی «نالسایت» است که با هدف ترویج کسب ‌و‌کار رسانه‌ های جدید هنر با هنرمندان جوان مشارکت می‌کند.
نخته همچنین در دوره ی هشتم فستیوال تادااکس در مکان برگزاری های اجراها در آوا سنتر با غرفه ای تحت حمایت «نالسایت» که در آن نمایش آثاری از ، سهیل ریاحی، سهیل راد، محمدرضا طزری و بهزاد شهروان بود نیز حضور داشت .


بازکشف از سهیل ریاحی
طی چند سال گذشته بازیافت محصولات به‌ منظور حفظ طبیعت و استفاده‌ ی مجدد از موادی که طبیعت آن ‌ها را پس می ‌زند با سرعت گسترش یافته است. «ری ‌اسپات» به‌ معنای بازجستن، بازاکتشاف، بازیابی، بازمصرف و بازسازی قطعات جدید با استفاده از بازبینی ما برای بازتخمین قطعات رهاشده و بازترمیم آن‌ ها به شکل اشیای بازکشف ‌شده است.

مجموعه ‌ی گنبد، غیرممکن از سهیل راد
واقعیت مطلقی غیر از ادراک بصری ما از اشیایی که احاطه‌ ی‌ مان کرده ‌اند وجود ندارد. به محض این‌که وهمی بصری تمام حس‌ ها را تسخیر می‌کند، مثلث غیرممکن درک هندسه‌ی ایرانی را از طریق مقیاس ‌های چندبعدی ممکن می‌ سازد.

الکترو فراکتال از محمدرضا طزری
اتم ‌ها جامد نیستند. رفتار آن ‌ها بسیار شبیه یک گوی آذرخش مینیاتوری است. آن‌ ها مارپیچ ‌های ریزی ‌اند از انرژی خالص الکتریکی. جهان به ‌شکلی الکتریکی انگیخته است، فراکتال و مرکب از یک سلسله ‌مراتب مارپیچ‌ های تخت الکتریکی. اندازه‌ی یک گوی آذرخش زمینی با قطر چند فوت، بین اندازه‌ی اتم‌ ها و کهکشان ‌هاست. اما به رغم این تفاوت ‌ها ویژگی‌ های فیزیکی و الکتریکی هر دو را دارد: مارپیچ بودن، طبیعت باثبات و مستقل ‌و بی‌ نیاز و ظرفیت ‌شان برای تولید انرژی.

کرانه از بهزاد شهروان
کرانه می‌تواند مرزهای آبی اقیانوس را مشخص ‌کند و همچنین نمادی از مرز است. مکان ‌نگاری بر کرانه ‌ها و محیط اطراف‌ شان از طریق عناصر فرسایش و امواج اقیانوس ‌ها تأثیر می‌گذارد. تأثیری که شامل فضایی برای هردوی فرسایش و آفرینش است. فرسایش روند تدریجی تخریب ماده است که در قلب نابودی آن، نسخه‌ی جدیدی از کرانه آفریده می‌شود.رخدادهای دیگر