شباهت ها و تفاوت ها

دی 1397 | خانه هنرمندان ایران، گالری نامی، تهران، ایران.

پروژه مشترک نالسایت و جمعی از دختران نوجوان موسسه ی پژوهشی کودکان دنیا، سازمانی تخصصی، پژوهشی ومستقل با هدف مراقبت، رشد و تکامل کودکان برای دستیابی به حداکثر توانایی و استعدادشان در اولین هفته ی هنر تیر که یک رویداد فرهنگی در تهران با مضمون هنر شهری، فرصتی برای کشف و یادگیری درباره شیوه های هنر معاصر ایران، کشف فضاهای جدید، برقراری ارتباط با هنرمندان محلی و لذت بردن از شهر را از طریق مسیر هنری سرپرستی میکند در گالری نامی خانه هنرمندان به نمایش درآمد.
پروژه ای با محوریت تکثیر و تکرار و روزمرگی و همسان شدن جامعه و زندگی در بافت شهری با استفاده از ابزار و مدیوم هنر دیجیتال در قالب یک چیدمان تعاملی به مخاطبان اجازه میداد تا هفت مسیر از داده جی پی اس پرسه زدن های گرفته شده دختران، که از پیش ترسیم شده بود را به همراه صدایی طراحی شده توسط آنها براساس الگوریتمی از داده ها را روی صفحه ی نمایش خوابیده شده در برابرشان به نمایش درآورند.رخدادهای دیگر