چهارمین سالگرد دیپ هاوس تهران

دی 1397 | گالری ایرانشهر، تهران، ایران.

دیپ هاوس تهران یک لیبل زیرزمینی و مجله آنلاین در رابطه با موسیقی الکترونیک است که در سال ۱۳۹۳تاسیس شده است. این مجله با بررسی زوایای مختلف ساخت موسیقی الکترونیک و برگزاری اجراهای مختلف در داخل و خارج ایران باعث ایجاد رابطه و تعامل میان هنرمندان و لیبل های موسیقی شده است.
به مناسبت چهارمین سالگرد تاسیس دیپ هاوس تهران، نالسایت چیدمان تعاملی نوری طراحی کرد که همراه با اجرای موسیقی توسط بلاش و پارسا پرهیزکار تمام فضای گالری ایرانشهر را در بر می گرفت.
علاوه بر دو منبع تصویری طراحی شده برای این اجرا، دو عدد از محصولات نوری نالسایت به نام اِستِم در پشت اجرا کنندگان قرار گرفته بود که هماهنگ با بافت های مختلف موسیقی واکنش نشان می داد.رخدادهای دیگر