تادااِکس 2015

گردآوری | مهر 1395  | گالری محسن، تهران، ایران.

شهر اوج پیروزی انسان، نشان دادن شکوه و قدرت دانش و فرهنگ است. جایی است برای بزرگترین نا امیدی های انسانی، جایی برای شکلگیری عمیق ترین نارضایتی های بشر و پیروزی درگیری های فرهنگی سیاسی. شهر می تواند به عنوان اثری هنری درک شود. اینجا، فضا نه فقط سازمان یافته است بلکه پایبند به طرح خاصی و بصورت هیولاواری بزرگ و مرتب است.
سالانه هنر دیجیتال تهران در نسخه پنجم، خود را با مضمون زبان شهر در سال 1394 در گالری محسن برگزار کرد.
نالسایت با در نظر گرفتن این دیدگاه و پایبند به مضمون کلی سالانه هنر دیجیتال در همکاری خود با فستیوال و گالری محسن در مجموع آثار 35 هنرمند را در قالب های چیدمان، اجراهای چندرسانه ای گرد آوری کرد و نمایش داد.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو