نمایشگاه آی سی

مشاوره و پشتیبانی فنی | دی 1395 | پلتفرم داربست، تهران، ایران

این نمایشگاه شامل بازدیدکننده به فرایند های تولیدی است، و اجازه می دهد چگونگی ترجمه ی یک رسانه به یکدیگر را مشاهده کنید ، یک اثر هنری را تغییر می دهد و آن را تحت تاثیر قرار می دهد . این ترکیب شامل رسانه های تعاملی رابطه کاربری برای انسان ها و برای ماشین ها است و انواع مختلفی از رویه های تجربی را در برابر الگوریتم های تولید نشان می دهد. از بازدیدکنندگان دعوت می شود تا بخشی از روند، مشاهده و مبادله و مشارکت در این نمایشگاه قرار گیرند هنرمندان شرکت کننده در این برنامه از دانشگاه اینترفیس کالچرز ، آپر اتریش که یکی از همراهان هنر الکترونیک هستند . با توجه به زمینه های مختلف از نقاط مختلف جهان ، آن ها با علاقه ی خود به تحقیقات میان رشته ای ، دانش فنی خواستار یافتن راه های جدید و خلاقانه هستند. این پروژه در همکاری با بخش فرهنگی سفارت اتریش، رزی گریلمایر و امیر باستان در دی 1395 انجام شد.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو