اسکارلت دهه 60

تولید محتوا و طراحی صحنه | دی 1395 | سالن برج آزادی، تهران، ایران

طراحی صحنه و آماده سازی محتوای مرتبط با مضمون داستان ها و موسیقی اجرای سجاد افشاريان و رام درسالن آزادی که تعدادی از محتوای اجرا توسط گروه فيلمبرداری و آماده شد، در اين اجرا که شامل ٢ پارت موسیقی و داستان بود که محتوای ٢ پارت مخصوصا پارت داستانهای سجاد افشاريان درعين تفاوت هر داستان، تم یکسانی وجود داشت نالسايت با بهره گيری از ، ٣ صفحه نمايش متحرک بزرگ برای اجرای ويديو نگاری ديجيتال استفاده کرد.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو