داوید لیفتینگر

اجرای صدا و تصویر | بهمن 1395 | پلتفرم داربست، تهران، ایران

صدا و نور یک اجرای سمعی بصری ( شنیداری - دیداری) به شدت متمرکز شده است. از میان یک رابط دیجیتال از طریق نرم افزار، آردوینو و بازپخش ها ،لامپ های فلورسنت روشن و خاموش می شوند. صدا و پارازیت تولید شده توسط لامپ ها ضبط و تقویت می شوند. مخاطبین در یک دایره اطراف لامپ ها می نشینند، مانند نشستن دور یک آتش بزرگ .فرکانس روشن و خاموش کردن لامپ ها دائما افزایش پیدا می کند تا زمانی که لامپ ها به نظر نابود شده باشند. وقتی که لامپ ها خاموش شدند اجرا به پایان می رسد.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو